Hungarian-English dictionary »

informális és bántó jellegű megszólítás sűrű göndörhajú feketékre meaning in English

HungarianEnglish
informális és bántó jellegű megszólítás sűrű göndörhajú feketékre főnév

fuzzy-wuzzy noun
[UK: ˈfʌ.zi ˈwə.zi] [US: ˈfʌ.zi ˈwə.zi]

You can find it in:

HungarianEnglish