Hungarian-English dictionary »

hozzáférés meaning in English

HungarianEnglish
hozzáférés főnév

access◼◼◼ noun
[UK: ˈæk.ses] [US: ˈæk.ˌses]

accessing◼◻◻ noun
[UK: ˈæk.ses.ɪŋ] [US: ˈæk.ˌses.ɪŋ]

admittance [admittances] noun
[UK: əd.ˈmɪtns] [US: əd.ˈmɪ.təns]

hozzáférés-szolgáltató

access provider[UK: ˈæk.ses prə.ˈvaɪ.də(r)] [US: ˈæk.ˌses prə.ˈvaɪ.dər]

hozzáférés-vezérlési lista

access control list

hozzáférési nyílás (tengeralattjáróé)

access hatch[UK: ˈæk.ses hætʃ] [US: ˈæk.ˌses ˈhætʃ]

adathozzáférés

data access◼◼◼

data-access noun
[UK: ˈdeɪt.ə ˈæk.ses] [US: ˈdeɪt.ə ˈæk.ˌses]

adathozzáférési nyelv

data manipulating language[UK: ˈdeɪt.ə mə.ˈnɪ.pjʊ.leɪt.ɪŋ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] [US: ˈdeɪt.ə mə.ˈnɪ.pjə.ˌlet.ɪŋ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

aszinkron illesztő hozzáférési pontok

asynchronous adapter ports[UK: eɪ.ˈsɪŋ.krə.nəs ə.ˈdæp.tə(r) pɔːts] [US: ˌe.ˈsɪŋ.krə.nəs ə.ˈdæp.tər ˈpɔːrts]

fix lemezegység hozzáférési pontok

hard disk ports[UK: hɑːd dɪsk pɔːts] [US: ˈhɑːrd ˈdɪsk ˈpɔːrts]

indexelt szekvenciális hozzáférés

index ed sequential access method[UK: ˈɪn.deks ed sɪ.ˈkwen.ʃl̩ ˈæk.ses ˈme.θəd] [US: ˈɪn.deks ˈed sə.ˈkwen.tʃl̩ ˈæk.ˌses ˈme.θəd]

indexed sequential access method[UK: ˈɪn.dekst sɪ.ˈkwen.ʃl̩ ˈæk.ses ˈme.θəd] [US: ˈɪn.dekst sə.ˈkwen.tʃl̩ ˈæk.ˌses ˈme.θəd]

közvetlen hozzáférés

direct access◼◼◼[UK: dɪ.ˈrekt ˈæk.ses] [US: də.ˈrekt ˈæk.ˌses]

random access◼◻◻[UK: ˈræn.dəm ˈæk.ses] [US: ˈræn.dəm ˈæk.ˌses]

közvetlen memória hozzáférés

direct memory access

lemezellenőrzési hozzáférési portok

diskette controller ports[UK: dɪsˈket kən.ˈtrəʊ.lə(r) pɔːts] [US: ˌdɪ.ˈsket kənˈtro.ʊ.lə(r) ˈpɔːrts]

nyilvános vezetéknélküli NET-hozzáférési pont főnév

hotspot [hotspots] noun
[UK: ˈhɑːt.ˌspɑːt] [US: ˈhɑːt.ˌspɑːt]

soros hozzáférési pontok

serial port[UK: ˈsɪə.rɪəl pɔːt] [US: ˈsɪ.riəl ˈpɔːrt]

távoli hozzáférés főnév

remote access◼◼◼ noun

Van Internet hozzáférésük?

Do you have Internet access here?[UK: duː juː həv ˈɪn.tə.net ˈæk.ses hɪə(r)] [US: ˈduː ˈjuː həv ˈɪn.tər.ˌnet ˈæk.ˌses hɪər]

You can find it in:

HungarianEnglish