Hungarian-English dictionary »

húzás meaning in English

HungarianEnglish
húzás főnév

pull [pulls]◼◼◼ noun
[UK: pʊl] [US: ˈpʊl]

pulling◼◼◼ noun
[UK: ˈpʊl.ɪŋ] [US: ˈpʊl.ɪŋ]

draw [draws]◼◼◻ noun
[UK: drɔː] [US: ˈdrɒ]

drawing [drawings]◼◼◻ noun
[UK: ˈdrɔːɪŋ] [US: ˈdrɒɪŋ]

ploy [ploys]◼◼◻ noun
[UK: plɔɪ] [US: ˌplɔɪ]

gambit [gambits]◼◼◻ noun
[UK: ˈɡæm.bɪt] [US: ˈɡæm.ˌbɪt]

drag [drags]◼◼◻ noun
[UK: dræɡ] [US: ˈdræɡ]

cut [cuts]◼◼◻ noun
[UK: kʌt] [US: ˈkət]

dragging◼◼◻ noun
[UK: ˈdræ.ɡɪŋ] [US: ˈdræ.ɡɪŋ]

tug [tugs]◼◻◻ noun
[UK: tʌɡ] [US: ˈtəɡ]

hauling◼◻◻ noun
[UK: ˈhɔːl.ɪŋ] [US: ˈhɒl.ɪŋ]

dash [dashes]◼◻◻ noun
[UK: ˈdæʃ] [US: ˈdæʃ]

tack [tacks]◼◻◻ noun
[UK: tæk] [US: ˈtæk]

draught [draughts] noun
[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

hitch [hitches] noun
[UK: hɪtʃ] [US: ˈhɪtʃ]

haulage noun
[UK: ˈhɔː.lɪdʒ] [US: ˈhɔː.lɪdʒ]

obliteration [obliterations] noun
[UK: ə.ˌblɪ.tə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ə.ˌblɪ.tə.ˈreɪʃ.n̩]

rufflement noun
[UK: ˈrʌflmənt ] [US: ˈrʌfəlmənt ]

húzás főnév
slavu

kidding noun
[UK: ˈkɪd.ɪŋ] [US: ˈkɪd.ɪŋ]

húzás (dróté) főnév

drawing-out noun
[UK: ˈdrɔːɪŋ ˈaʊt] [US: ˈdrɒɪŋ ˈaʊt]

húzás (erővel) főnév

haul [hauls]◼◼◼ noun
[UK: hɔːl] [US: ˈhɒl]

húzás (szamárköhögésben) főnév

whoop [whoops] noun
[UK: wuːp] [US: ˈwuːp]

húzás (szamárköhögésben) (átv) főnév

hoop [hoops] noun
[UK: huːp] [US: ˈhuːp]

húzás (tractio) főnév

traction [tractions]◼◼◼ noun
[UK: ˈtræk.ʃn̩] [US: ˈtræk.ʃn̩]

húzás (vonóval) főnév

stroke of the bow noun
[UK: strəʊk əv ðə baʊ] [US: stroʊk əv ðə ˈbaʊ]

húzás-halasztás főnév

protraction [protractions] noun
[UK: prə.ˈtræk.ʃn̩] [US: prə.ˈtræk.ʃn̩]

temporization noun
[UK: tˌempəraɪzˈeɪʃən] [US: tˌempɚrᵻzˈeɪʃən]

húzási

tensile◼◼◼ noun
[UK: ˈten.saɪl] [US: ˈten.səl]

tractional adjective
[UK: ˈtrækʃən(ə)l ] [US: ˈtrækʃən(ə)l ]

húzási eredmények irányítására való szerkezet főnév

gimmick [gimmicks] noun
[UK: ˈɡɪ.mɪk] [US: ˈɡɪ.mɪk]

húzási igénybevétel

tensile stress[UK: ˈten.saɪl stres] [US: ˈten.səl ˈstres]

húzásra igénybe vett tartó

tension-beam[UK: ˈten.ʃn̩ biːm] [US: ˈten.ʃn̩ ˈbiːm]

húzással forgácsol műsz

drawcut[UK: drˈɔːkʌt] [US: drˈɔːkʌt]

húzást merevítő borda

truss[UK: trʌs] [US: ˈtrəs]

akna áru felhúzására

hoist-hole[UK: hɔɪst həʊl] [US: ˌhɔɪst hoʊl]

aláhúzás főnév

underlining◼◼◼ noun
[UK: ˌʌn.də.ˈlaɪn.ɪŋ] [US: ˈʌn.dər.ˌlaɪn.ɪŋ]

underline [underlines]◼◼◻ noun
[UK: ˌʌn.də.ˈlaɪn] [US: ˈʌn.dər.ˌlaɪn]

underbar noun
[UK: ˌʌndəbˈɑː] [US: ˌʌndɚbˈɑːr]

underlines◼◼◼ noun
[UK: ˌʌn.də.ˈlaɪnz] [US: ˈʌn.dər.ˌlaɪnz]

aláhúzásjel (_) főnév

underscore [underscores]◼◼◼ noun
[UK: ˌʌn.də.ˈskɔː(r)] [US: ˌʌn.dər.ˈskɔːr]

12

You can find it in:

HungarianEnglish