Hungarian-English dictionary » felső meaning in English

HungarianEnglish
felső

top◼◼◼ noun
[UK: tɒp] [US: ˈtɑːp]

upper◼◼◼ adjective
[UK: ˈʌ.pə(r)] [US: ˈʌ.pər]

over◼◼◻ adjective
[UK: ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈoʊv.r̩]

overhead◼◻◻ adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈhed] [US: ˌoʊv.ə.ˈhed]

superior◼◻◻ adjective
[UK: suː.ˈpɪə.rɪə(r)] [US: suː.ˈpɪ.riər]

upper-crust adjective
[UK: ˈʌ.pə(r) krʌst] [US: ˈʌ.pər ˈkrəst]

upstair adjective
[UK: ˈʌp.ˈsteə] [US: ˈʌp.ˈsteə]

felső ablakszárny

fairlight[UK: fˈeəlaɪt] [US: fˈerlaɪt]

felső ajak

wind-cutter[UK: wɪnd ˈkʌ.tə(r)] [US: wɪnd ˈkʌ.tər]

felső ajak (labium superior oris, labium superius)

upper lip[UK: ˈʌ.pə(r) lɪp] [US: ˈʌ.pər ˈlɪp]

felső beömlőmedence

headbay[UK: hˈedbeɪ] [US: hˈedbeɪ]

felső domináns főnév

lah noun
[UK: lˈɑː] [US: lˈɑː]

felső dupla szél főnév

welt noun
[UK: welt] [US: ˈwelt]

felső egyengetés főnév

overlaying noun
[UK: ˌəʊv.ə.ˈleɪ.ɪŋ] [US: ˌoʊv.ə.ˈleɪ.ɪŋ]

felső emelet

top floor◼◼◼[UK: tɒp flɔː(r)] [US: ˈtɑːp ˈflɔːr]

upper story[UK: ˈʌ.pə(r) ˈstɔː.ri] [US: ˈʌ.pər ˈstɔː.ri]

felső erdőhatár főnév
US

timberline noun
[UK: ˈtɪm.bərˌ.laɪn] [US: ˈtɪm.bər.ˌlaɪn]

felső fedélzet

upper deck◼◼◼[UK: ˈʌ.pə(r) dek] [US: ˈʌ.pər ˈdek]

upper-deck◼◼◼ noun
[UK: ˈʌ.pə(r) dek] [US: ˈʌ.pər ˈdek]

main-deck[UK: meɪn dek] [US: ˈmeɪn ˈdek]

tonnage-deck[UK: ˈtʌ.nɪdʒ dek] [US: ˈtʌ.nədʒ ˈdek]

felső fedélzet alatti rész főnév

superstructure noun
[UK: ˈsuː.pə.strʌk.tʃə(r)] [US: ˈsuː.pər.ˌstrək.tʃər]

felső felület főnév

upper surface◼◼◼ noun
[UK: ˈʌ.pə(r) ˈsɜː.fɪs] [US: ˈʌ.pər ˈsɝː.fəs]

felső fog (dens superior)

uppers[UK: ˈʌ.pəz] [US: ˈʌ.pərz]

felső fogsor (arcus dentalis maxillaris)

uppers[UK: ˈʌ.pəz] [US: ˈʌ.pərz]

felső forma

cope[UK: kəʊp] [US: koʊp]

felső formaszekrény

top-box[UK: tɒp bɒks] [US: ˈtɑːp ˈbɑːks]

top-flask[UK: tɒp flɑːsk] [US: ˈtɑːp ˈflæsk]

felső földréteg

top-soil[UK: tɒp sɔɪl] [US: ˈtɑːp sɔɪl]

topsoil noun
[UK: ˈtɒp.sɔɪl] [US: ˈtɑːp.ˈsɔɪl]

felső fúrólyuk főnév

header noun
[UK: ˈhe.də(r)] [US: ˈhe.dər]

felső függöny főnév

lambrequin noun
[UK: ˈlæm.bəkɪn] [US: ˈlæm.brʌkɪn]

felső hajtás

leading shoot[UK: ˈliːd.ɪŋ ʃuːt] [US: ˈliːd.ɪŋ ˈʃuːt]

felső határ főnév

upper bound◼◼◼ noun
[UK: ˈʌ.pə(r) baʊnd] [US: ˈʌ.pər ˈbaʊnd]

felső helyen

in high quarters[UK: ɪn haɪ ˈkwɔː.təz] [US: ɪn ˈhaɪ ˈkwɔːr.tərz]

felső helyzetű

overhead[UK: ˌəʊv.ə.ˈhed] [US: ˌoʊv.ə.ˈhed]

felső helyzetű jel

raised symbol[UK: reɪzd ˈsɪm.bl̩] [US: ˈreɪzd ˈsɪm.bl̩]

felső hosszgerenda

ridge-pole[UK: rɪdʒ pəʊl] [US: ˈrɪdʒ poʊl]

ridgepole noun
[UK: ˈrɪdʒ.pəʊl] [US: ˈrɪdʒpoʊl]

felső indexben levő jel

raised symbol[UK: reɪzd ˈsɪm.bl̩] [US: ˈreɪzd ˈsɪm.bl̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies