Hungarian-English dictionary »

ez bizonyára töménytelen pénzbe került meaning in English

HungarianEnglish
ez bizonyára töménytelen pénzbe került

it must have cost a sight of money[UK: ɪt mʌst həv kɒst ə saɪt əv ˈmʌ.ni] [US: ˈɪt ˈməst həv ˈkɑːst ə ˈsaɪt əv ˈmʌ.ni]

You can find it in:

HungarianEnglish