English-Hungarian dictionary »

it must have cost a sight of money meaning in Hungarian

EnglishHungarian
it must have cost a sight of money [UK: ɪt mʌst həv kɒst ə saɪt əv ˈmʌ.ni]
[US: ˈɪt ˈməst həv ˈkɑːst ə ˈsaɪt əv ˈmʌ.ni]

ez bizonyára rengeteg pénzbe került

ez bizonyára töménytelen pénzbe került

You can find it in:

EnglishHungarian