Hungarian-English dictionary »

colorado meaning in English

HungarianEnglish
Colorado tulajdonnév

Colorado◼◼◼ proper noun
[UK: ˌkɒ.lə.ˈrɑː.dəʊ] [US: ˌkɑː.lə.ˈrɑːdo.ʊ]

Colorado folyó főnév

Colorado◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒ.lə.ˈrɑː.dəʊ] [US: ˌkɑː.lə.ˈrɑːdo.ʊ]

Colorado sivatag főnév

Colorado Desert noun
[UK: ˌkɒ.lə.ˈrɑː.dəʊ ˈdez.ət] [US: ˌkɑː.lə.ˈrɑːdo.ʊ ˈdez.r̩t]

coloradói főnév

Coloradan [Coloradans]◼◼◼ noun
[UK: ˌkɑː.lə.ˈrɑː.dən] [US: ˌkɑː.lə.ˈrɑː.dən]

Coloradoit (ásv) főnév

Coloradoite noun
[UK: kˈʌlərˌadɔɪt] [US: kˈʌlɚrˌædɔɪt]

You can find it in:

HungarianEnglish