Hungarian-English dictionary »

aug meaning in English

HungarianEnglish
aug (augusztus) főnév

Aug (Augustus)◼◼◼ noun
[UK: ɔː.ˈɡʌ.stəs] [US: aˈɡə.stəs]

Augelit (ásv) főnév

Augelite noun
[UK: ˈɔːdʒɪlˌaɪt] [US: ˈɔːdʒɪlˌaɪt]

Augit (ásv) főnév

Augite noun
[UK: ˈɔː.dʒaɪt] [US: ˈɔː.dʒaɪt]

augmentáció főnév

augmentation [augmentations]◼◼◼ noun
[UK: ˌɔːɡ.men.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɑːɡ.men.ˈteɪʃ.n̩]

augmentum ige

augment [augmented, augmented, augmenting, augments] verb
[UK: ˈɔːɡ.ment] [US: ɒg.ˈment]

augmentum nélküli melléknév
nyelvt

unaugmented adjective
[UK: ˌʌnɔːgˈmɛntɪd ] [US: ʌnɑgˈmɛntəd ]

augur főnév

augur [augurs]◼◼◼ noun
[UK: ˈɔː.ɡə(r)] [US: ˈɒ.ɡər]

auguri melléknév

augural adjective
[UK: ˈɔː.ɡjʊ.rəl] [US: ˈɔː.ɡjʊ.rəl]

auguri tisztség főnév

augurate noun
[UK: ˈɔːɡjʊrˌeɪt] [US: ˈɔːɡjʊrˌeɪt]

August Strindberg főnév

Strindberg◼◼◼ noun
[UK: strˈɪndbɜːɡ] [US: strˈɪndbɜːɡ]

Augusta főnév

Augusta◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈɡə.stə] [US: ə.ˈɡə.stə]

Augustinus főnév

Augustine noun
[UK: ˈɑː.ɡə.ˌstin] [US: ˈɑː.ɡə.ˌstin]

Augustus-kori melléknév

Augustan adjective
[UK: ɔː.ˈɡʌ.stən] [US: ɔː.ˈɡʌ.stən]

augusztus főnév

August [Augusts]◼◼◼ noun
[UK: ˈɔː.ɡəst] [US: ˈɑː.ɡəst]

augusztus (aug) főnév

August (Aug) [Augusts]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˌbriː.vi.ˈeɪʃ.n̩ əv ɔː.ˈɡʌ.stəs] [US: ə.ˌbri.vi.ˈeɪʃ.n̩ əv aˈɡə.stəs]

augusztus eleje

lammas-tide[UK: ˈlæ.məs taɪd] [US: ˈlæ.məs ˈtaɪd]

augusztus elseje

lammas noun
[UK: ˈlæ.məs] [US: ˈlæ.məs]

lammas-day[UK: ˈlæ.məs deɪ] [US: ˈlæ.məs ˈdeɪ]

wattle day[UK: ˈwɒt.l̩ deɪ] [US: ˈwɑːt.l̩ ˈdeɪ]

augusztusban

in August◼◼◼[UK: ɪn ˈɔː.ɡəst] [US: ɪn ˈɑː.ɡəst]

augusztusi

August [Augusts]◼◼◼ noun
[UK: ˈɔː.ɡəst] [US: ˈɑː.ɡəst]

in August◼◼◻ adjective
[UK: ɪn ˈɔː.ɡəst] [US: ɪn ˈɑː.ɡəst]

of August◼◼◻ adjective
[UK: əv ˈɔː.ɡəst] [US: əv ˈɑː.ɡəst]

augusztusi éjszaka

August night[UK: ˈɔː.ɡəst naɪt] [US: ˈɑː.ɡəst ˈnaɪt]

augusztusi nap

August day◼◼◼[UK: ˈɔː.ɡəst deɪ] [US: ˈɑː.ɡəst ˈdeɪ]

day in August◼◼◼[UK: deɪ ɪn ˈɔː.ɡəst] [US: ˈdeɪ ɪn ˈɑː.ɡəst]

augusztusi reggel

August morning◼◼◼[UK: ˈɔː.ɡəst ˈmɔːn.ɪŋ] [US: ˈɑː.ɡəst ˈmɔːrn.ɪŋ]

augusztusig

until August◼◼◼[UK: ʌn.ˈtɪl ˈɔː.ɡəst] [US: ʌn.ˈtɪl ˈɑː.ɡəst]

az első kenyér ünnepe (augusztus 1) GB

lammas[UK: ˈlæ.məs] [US: ˈlæ.məs]

békaügetés főnév

duck walk◼◼◼ noun
[UK: dʌk wɔːk] [US: ˈdək ˈwɑːk]

duck's-egg noun
[UK: ˈdəks eɡ] [US: ˈdəks ˈeɡ]

békaügetésben megy ige

duckwalk verb
[UK: dˈʌkwɔːk] [US: dˈʌkwɔːk]

békaugrás főnév

leap-frog noun
[UK: liːp frɒɡ] [US: ˈliːp ˈfrɑːɡ]

Daugavpils főnév

Daugavpils◼◼◼ noun
[UK: dˈɔːɡavpəlz] [US: dˈɔːɡævpəlz]

Egirinaugit (ásv) főnév

Aegirine-augite noun
[UK: ˈiːdʒɪrˌiːnˈɔːdʒaɪt] [US: ˈiːdʒɪrˌiːnˈɔːdʒaɪt]

építés- és közmunkaügyi minisztérium

board of housing and public construction[UK: bɔːd əv ˈhaʊz.ɪŋ ənd ˈpʌ.blɪk kən.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: ˈbɔːrd əv ˈhaʊz.ɪŋ ænd ˈpʌ.blɪk kən.ˈstrək.ʃn̩]

Evelyn Waugh főnév

Waugh [Waughs]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɒ] [US: ˈwɒ]

főként koronaügyész-helyettes

law-officer[UK: lɔː ˈɒf.ɪs.ə(r)] [US: ˈlɑː ˈɑːf.əs.ər]

frekvenciaugrás főnév

flip [flips] noun
[UK: flɪp] [US: ˈflɪp]

hátraugrás (fegyveré) (átv) főnév

kick [kicks]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɪk] [US: ˈkɪk]

12

You can find it in:

HungarianEnglish