Hungarian-English dictionary »

100 meaning in English

HungarianEnglish
100 (századik) számnév

hundredth numeral
[UK: ˈhʌn.drədθ] [US: ˈhʌn.drədθ]

100 avoirdupois font főnév

centner noun
[UK: ˈsent.nə(r)] [US: ˈsent.nər]

100 font US

cwt (hundredweight, cwt, short hundredweight, centner, cental, quintal)[UK: ˈhʌ.drə.dweɪt] [US: ˈhʌ.drə.dweɪt]

100 font (453 kg)

cental (100 pounds, 453 kilograms)[UK: ˈsentl] [US: ˈsentl]

100 kilogramm

metric centner[UK: ˈme.trɪk ˈsent.nə(r)] [US: ˈme.trɪk ˈsent.nər]

100 méter

100 metres[UK: ˈmiː.təz] [US: ˈmiː.təz]

100 ökör feláldozása főnév

hecatomb noun
[UK: ˈhek.ə.tuːm] [US: ˈhek.ə.tuːm]

100 °C-nál magasabb hőmérsékleten szárított abszolút száraz melléknév

oven-dry adjective
[UK: ˈʌv.n̩ draɪ] [US: ˈʌv.n̩ ˈdraɪ]

100-120 acre főnév

ploughland noun
[UK: ˈplaʊlænd] [US: ˈplaʊlænd]

1000 kcal főnév

therm [therms] noun
[UK: θɜːm] [US: ˈθɝːm]

1000 kg

metric to n[UK: ˈme.trɪk tuː en] [US: ˈme.trɪk ˈtuː ˈen]

1000 kilogramm főnév

millier noun
[UK: mˈɪlɪə] [US: mˈɪlɪɚ]

1000 megohm főnév
vill

begohm noun
[UK: bɪɡˈəʊm] [US: bɪɡˈoʊm]

1000 W-os színházi fényszóró

olivet[UK: ˈɒ.lɪ.vet] [US: ɑː.lə.ˈvet]

olivette[UK: ˈɑː.lɪ.ˈvet] [US: ˈɑː.lɪ.ˈvet]

10000 gramm főnév

myriagramme noun
[UK: mˈaɪrɪˌaɡram] [US: mˈaɪrɪˌæɡræm]

1000000 (milliomodik) számnév

millionth numeral
[UK: ˈmɪ.lɪənθ] [US: ˈmɪ.ljənθ]

1 100 (egyszázad)

one hundreds[UK: wʌn ˈhʌn.drədz] [US: wʌn ˈhʌn.drədz]

200-1000 m mélységű melléknév

bathyal adjective
[UK: bˈaθɪəl] [US: bˈæθɪəl]

Át tudna utalni1000 fontot a folyószámlámról a letéti számlámra?

Could you transfer L1000 from my current account to my deposit account?[UK: kʊd juː ˈtræn.sfɜː(r) el frəm maɪ ˈkʌ.rənt əˈk.aʊnt tuː maɪ dɪ.ˈpɒ.zɪt əˈk.aʊnt] [US: ˈkʊd ˈjuː ˈtræn.sfɝː ˈel frəm ˈmaɪ ˈkɜː.rənt əˈk.aʊnt ˈtuː ˈmaɪ də.ˈpɑː.zət əˈk.aʊnt]

centiliter (1 100 l) főnév
US

centiliter [centiliters]◼◼◼ noun
[UK: sˈentɪlˌɪtə] [US: sˈentɪlˌɪɾɚ]

centiliter (1 100 l) főnév
GB

centilitre [centilitres]◼◻◻ noun
[UK: sˈentɪlˌiːtə] [US: sˈentɪlˌiːɾɚ]

ezeregyszáz (1100) számnév

eleven hundred (one thousand one hundred, 1100)◼◼◼ numeral
[UK: ɪ.ˈlev.n̩ ˈhʌn.drəd] [US: ɪ.ˈlev.n̩ ˈhʌn.drəd]

fils (1 100 dinár) főnév

fils◼◼◼ noun
[UK: fˈɪlz] [US: fˈɪlz]

métermázsa (100 kg) főnév

quintal◼◼◼ noun
[UK: ˈkwɪn.tl̩] [US: ˈkwɪn.tl̩]

súlymérték (100 font) főnév
US

quintal noun
[UK: ˈkwɪn.tl̩] [US: ˈkwɪn.tl̩]

száz (100) számnév

one hundred (100)◼◼◼ numeral
[UK: wʌn ˈhʌn.drəd] [US: wʌn ˈhʌn.drəd]

század gramm (1 100 g) főnév

centigram (1 100 gram) [centigrams] noun
[UK: sˈentɪɡrˌam] [US: sˈentɪɡrˌæm]

század liter (1 100 l) főnév
GB

centilitre [centilitres] noun
[UK: sˈentɪlˌiːtə] [US: sˈentɪlˌiːɾɚ]

század liter (1 100 l) főnév
US

centiliter [centiliters] noun
[UK: sˈentɪlˌɪtə] [US: sˈentɪlˌɪɾɚ]

századik (100.)

hundredth (100th)◼◼◼ numeral
[UK: ˈhʌn.drədθ] [US: ˈhʌn.drədθ]

one hundredth (100.)◼◼◻ noun
[UK: wʌn ˈhʌn.drədθ] [US: wʌn ˈhʌn.drədθ]

századrész (1 100 rész) főnév

hundredth◼◼◼ noun
[UK: ˈhʌn.drədθ] [US: ˈhʌn.drədθ]

százezer (100 000) számnév

one hundred thousand (100 000)◼◼◼ numeral
[UK: wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊz.n̩d] [US: wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊz.n̩d]

százezredik (100 000.) főnév

one hundred thousandth (100 000.) noun
[UK: wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊznθ] [US: wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zəndθ]

szeretnék felvenni 100 fontot

I'd like to withdraw L100, please[UK: aɪd ˈlaɪk tuː wɪð.ˈdrɔː el pliːz] [US: aɪd ˈlaɪk ˈtuː wɪð.ˈdrɔː ˈel ˈpliːz]

tonna (1000 kg) főnév

tonne [tonnes]◼◼◼ noun
[UK: tʌn] [US: ˈtən]

You can find it in:

HungarianEnglish