Hungarian-English dictionary »

ábrázolás meaning in English

HungarianEnglish
ábrázolás főnév

representation [representations]◼◼◼ noun
[UK: ˌre.prɪ.zen.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌre.prə.zen.ˈteɪʃ.n̩]

depiction [depictions]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈpɪk.ʃn̩] [US: də.ˈpɪk.ʃn̩]

imagery [imageries]◼◼◻ noun
[UK: ˈɪ.mɪ.dʒə.ri] [US: ˈɪ.mədʒ.ri]

portrayal [portrayals]◼◼◻ noun
[UK: pɔː.ˈtreɪəl] [US: pɔːr.ˈtreɪəl]

presentation [presentations]◼◻◻ noun
[UK: ˌprezn.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌpre.zən.ˈteɪʃ.n̩]

rendition [renditions]◼◻◻ noun
[UK: ren.ˈdɪʃ.n̩] [US: ren.ˈdɪʃ.n̩]

delineation [delineations] noun
[UK: dɪ.ˌlɪ.nɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: də.ˌlɪ.ni.ˈeɪʃ.n̩]

naturalesque noun
[UK: nˌatʃəreɪlˈesk] [US: nˌætʃɚreɪlˈesk]

presentment [presentments] noun
[UK: pri.ˈzent.mənt] [US: pri.ˈzent.mənt]

ábrázolás görbékkel főnév

plotting noun
[UK: ˈplɒt.ɪŋ] [US: ˈplɑːt.ɪŋ]

ábrázolás útján határozószó

representatively adverb
[UK: ˌrɛprɪˈzɛntətɪvli ] [US: ˌrɛprəˈzɛntətɪvli ]

ábrázolásmód főnév

rendering [renderings] noun
[UK: ˈren.dər.ɪŋ] [US: ˈren.dər.ɪŋ]

ábrázolások főnév

representations [representations]◼◼◼ noun

alaprajzi ábrázolás főnév

ichnography [ichnographies] noun
[UK: ɪknˈɒɡrəfi] [US: ɪknˈɑːɡrəfi]

axonometrikus ábrázolásban főnév

axonometric projection noun

emberábrázolás főnév

portrayal [portrayals] noun
[UK: pɔː.ˈtreɪəl] [US: pɔːr.ˈtreɪəl]

erotikus ábrázolás

eratography[UK: ɪrətˈɒɡrəfi] [US: ɪrətˈɑːɡrəfi]

feketék kihasználása (ábrázolás) főnév

blaxploitation noun

festett ábrázolás főnév

depiction [depictions] noun
[UK: dɪ.ˈpɪk.ʃn̩] [US: də.ˈpɪk.ʃn̩]

fonetikus ábrázolás főnév

phoneticism noun
[UK: fəʊˈnɛtɪkɪz(ə)m ] [US: fəˈnɛtɪkɪz(ə)m ]

fényviszonyok és hatásaik ábrázolása a festészetben főnév

chiaroscuro [chiaroscuros] noun
[UK: kɪ.ˌɑː.rə.ˈskʊə.rəʊ] [US: kɪ.ˌɑːr.rə.ˈskʊəro.ʊ]

földgömb ábrázolása sík lapon főnév

projection [projections] noun
[UK: prə.ˈdʒek.ʃn̩] [US: prə.ˈdʒek.ʃn̩]

függvényábrázolás főnév

graphing noun

grafikus ábrázolás főnév
biz műv

tablature noun
[UK: ˈtæ.blə.tʃə(r)] [US: ˈtæ.blə.tʃər]

grafikusan ábrázolás főnév

graphing◼◻◻ noun

hangrezgések grafikus ábrázolása főnév

phonography noun
[UK: fəʊ.ˈnɒ.ɡrə.fɪ] [US: foʊ.ˈnɑː.ɡrə.fiː]

hiteles ábrázolás

authentic representation[UK: ɔː.ˈθen.tɪk ˌre.prɪ.zen.ˈteɪʃ.n̩] [US: ə.ˈθen.tɪk ˌre.prə.zen.ˈteɪʃ.n̩]

ikonszerű (ábrázolás) melléknév
műv

iconic◼◼◼ adjective
[UK: aɪˈk.ɒ.nɪk] [US: aɪˈk.ɒ.nɪk]

ismeretábrázolás főnév

knowledge representation noun

jelképes ábrázolás főnév

allegorization [allegorizations] noun
[UK: ˌalɪɡəraɪzˈeɪʃən] [US: ˌælɪɡɚrᵻzˈeɪʃən]

emblem [emblems] noun
[UK: ˈem.bləm] [US: ˈem.bləm]

symbolism [symbolisms] noun
[UK: ˈsɪm.bə.lɪ.zəm] [US: ˈsɪm.bə.ˌlɪ.zəm]

symbology [symbologies] noun
[UK: sɪmbˈɒlədʒi] [US: sɪmbˈɑːlədʒi]

jellemábrázolás főnév

portrayal [portrayals]◼◼◼ noun
[UK: pɔː.ˈtreɪəl] [US: pɔːr.ˈtreɪəl]

képes ábrázolás főnév

pictorialness noun
[UK: pɪkˈtɔːrɪəlnəs ] [US: pɪkˈtɔriəlnəs ]

lombozat ábrázolása főnév

leafage noun
[UK: liː.ˈfɪdʒ] [US: liː.ˈfɪdʒ]

mantissza (féllogaritmusos számábrázolásban) főnév

significand noun

metszetes ábrázolás

cutaway view[UK: ˈkə.tə.we vjuː] [US: ˈkə.tə.we ˈvjuː]

mítoszábrázolás főnév

mythography noun
[UK: mɪθˈɒɡrəfi] [US: mɪθˈɑːɡrəfi]

planiszférikus (ábrázolás) melléknév

planispheric adjective
[UK: plˌanɪsfˈerɪk] [US: plˌænɪsfˈerɪk]

12

You can find it in:

HungarianEnglish