Hungarian-Chinese dictionary »

köszönöm meaning in Chinese

HungarianChinese
köszönöm

謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)

köszönöm szépen

非常感謝, 非常感谢 (fēicháng gǎnxiè!), 多謝, 多谢 (duōxiè!), 衷心感謝, 衷心感谢 (zhōngxīn gǎnxiè)

nagyon köszönöm

万分感谢

nagyon szépen köszönöm

非常感謝, 非常感谢 (fēicháng gǎnxiè!), 多謝, 多谢 (duōxiè!), 衷心感謝, 衷心感谢 (zhōngxīn gǎnxiè)