Chinese-Hungarian dictionary »

非常感謝, 非常感谢 (fēicháng gǎnxiè!), 多謝, 多谢 (duōxiè!), 衷心感謝, 衷心感谢 (zhōngxīn gǎnxiè) meaning in Hungarian

ChineseHungarian
非常感謝, 非常感谢 (fēicháng gǎnxiè!), 多謝, 多谢 (duōxiè!), 衷心感謝, 衷心感谢 (zhōngxīn gǎnxiè)

köszönöm szépen

nagyon szépen köszönöm