Chinese-Hungarian dictionary »

非常感謝, 非常感谢 (fēicháng gǎnxiè!), 多謝, 多谢 (duōxiè!), 衷心感謝, 衷心感谢 (zhōngxīn gǎnxiè) meaning in Hungarian

ChineseHungarian
非常感謝, 非常感谢 (fēicháng gǎnxiè!), 多謝, 多谢 (duōxiè!), 衷心感謝, 衷心感谢 (zhōngxīn gǎnxiè)

köszönöm szépen

nagyon szépen köszönöm

You can find it in:

ChineseHungarian