German-Polish dictionary »

entschuldigen sie bitte, verzeihen sie bitte, es tut mir leid, ich bitte um entschuldigung/verzeihung, verzeihung, (less formal) entschuldigung, sorry meaning in Polish

Auto translate:

proszę o wybaczenie, proszę o wybaczenie, przepraszam, błagam o wybaczenie, pardon, (mniej formalne) przeprosiny, przepraszam
GermanPolish
die bitte [der Bitte; die Bitten] Interjection

cała naprzód(potocznie, potoczny) okrzyk nawołujący do wyruszenia w podróż lub przyspieszenia pojazdu
interjection

do przoduinterjection
fraza, która ma ośmielić odbiorcę wypowiedzi do działania

przyjemność po mojej stronieinterjection
kurtuazyjna odpowiedź na podziękowanie, prośbę, towarzysząca propozycji albo pojawiająca się przy zapoznawaniu się, która sugeruje, że mówiący cieszy się, że mógł lub będzie mógł zrobić coś dla rozmówcy lub że go poznał

die Bitte [der Bitte; die Bitten] Substantiv

prośbanoun
uprzejme zwrócenie się do kogoś w celu uzyskania czegoś; skierowanie do kogoś jakiegoś życzenia

die bitte [der Bitte; die Bitten] Substantiv

wcalenoun
…(potocznie, potoczny) zaprzeczająca sądowi wyrażonemu przez rozmówcę

die Bitte [der Bitte; die Bitten] Adverb

uprzejmieadverb
w sposób uprzejmy

die bitte [der Bitte; die Bitten] Adverb

wcaleadverb
…używany z przeczeniem „nie”, komunikujący, że jakiś stan nie dotyczy wspomnianego obiektu

łaskawie(grzecznościowy) jeśli łaska, z łaski swojej, uprzejmie
adverb

Entschuldigung | Verzeihung | entschuldigen Sie Interjection

przepraszaminterjection
uprzejme zwrócenie na siebie uwagi

entschuldigen [entschuldigte; hat entschuldigt] (Akkusativ) Verb

tłumaczyćverb
wyjaśniać, podawać powód, dla którego postąpiło się w dany sposób

usprawiedliwiaćverb
oczyszczać z zarzutów, podawać usprawiedliwienie

verzeihen [verzieh; hat verziehen] Verb

przebaczaćverb

wybaczaćverb
dawać przebaczenie, odpuszczać winę

die Verzeihung [der Verzeihung; —] Substantiv

wybaczenienoun

formal [formaler; am formalsten] Adjektiv

formalnyadjective
dotyczący formy

formalnyadjective
zgodny z pewnymi normami i przepisami, wymagany do utrzymania porządku

die Entschuldigung [der Entschuldigung; die Entschuldigungen] Interjection

pardon(potocznie, potoczny) przepraszam
interjection

die Entschuldigung [der Entschuldigung; die Entschuldigungen] Substantiv

pardon(dawniej, dawny) przebaczenie, darowanie
noun

die Entschuldigung [der Entschuldigung; die Entschuldigungen] Adverb

przykroadverb
w sposób przykry

Entschuldigung | Verzeihung

proszęzwrot używany zamiast wołacza, wraz z rzeczownikiem w dopełniaczu przy skierowaniu wypowiedzi do kogoś

es tut mir leid Interjection

przykro mi(dosłownie) wyraz współczucia wobec drugiego rozmówcy, zwykle w reakcji na jego nieszczęśliwe okoliczności
interjection

Entschuldigung | um Verzeihung Verb

przepraszaćverb
wyrażać żal za wyrządzoną przez siebie krzywdę

tun ich Leid | Entschuldigung Interjection

przepraszaminterjection
wyrażenie żalu, przeprosin za wyrządzoną przez siebie krzywdę, niezręczność

vergeben | verzeihen Verb

darowaćverb
przebaczyć

odpuszczaćverb
uwalniać od ciążącej winy lub obowiązku

podarowaćverb
dokonać przebaczenia

Leiden | Leid Substantiv

cierpienienoun
długotrwały lub silny ból

Vergebung | Verzeihung Substantiv

przebaczenienoun
odpuszczenie czyichś win

Kindermund tut Wahrheit kund

prawda przemawia ustami dzieci

Entschuldigung | feierliche Abbitte Substantiv

przeprosinynoun
akt przeproszenia kogoś

die Sünde verzeihen | vernichten Verb

gładzić(dawniej, dawny) zabijać, unicestwiać
verb

Bedauern | Trauer | Leid Substantiv

żalnoun
negatywny stan emocjonalny spowodowany doznaną stratą;

die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut | die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut | lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut

niech nie wie lewica, co czyni prawicadobre czyny nie potrzebują rozgłosu