Deutsch-Polnisch Wörterbuch »

entschuldigen sie bitte, verzeihen sie bitte, es tut mir leid, ich bitte um entschuldigung/verzeihung, verzeihung, (less formal) entschuldigung, sorry bedeutet auf Polnisch

Automatische Übersetzung:

proszę o wybaczenie, proszę o wybaczenie, przepraszam, błagam o wybaczenie, pardon, (mniej formalne) przeprosiny, przepraszam
DeutschPolnisch
entschuldigen [entschuldigte; hat entschuldigt] (Akkusativ) Verb

tłumaczyćverb
wyjaśniać, podawać powód, dla którego postąpiło się w dany sposób

usprawiedliwiaćverb
oczyszczać z zarzutów, podawać usprawiedliwienie

verzeihen [verzieh; hat verziehen] Verb

przebaczaćverb

wybaczaćverb
dawać przebaczenie, odpuszczać winę

die bitte [der Bitte; die Bitten] Interjection

cała naprzód(potocznie, potoczny) okrzyk nawołujący do wyruszenia w podróż lub przyspieszenia pojazdu
interjection

do przoduinterjection
fraza, która ma ośmielić odbiorcę wypowiedzi do działania

przyjemność po mojej stronieinterjection
kurtuazyjna odpowiedź na podziękowanie, prośbę, towarzysząca propozycji albo pojawiająca się przy zapoznawaniu się, która sugeruje, że mówiący cieszy się, że mógł lub będzie mógł zrobić coś dla rozmówcy lub że go poznał

die Bitte [der Bitte; die Bitten] Substantiv

prośbanoun
uprzejme zwrócenie się do kogoś w celu uzyskania czegoś; skierowanie do kogoś jakiegoś życzenia

die bitte [der Bitte; die Bitten] Substantiv

wcalenoun
…(potocznie, potoczny) zaprzeczająca sądowi wyrażonemu przez rozmówcę

die Bitte [der Bitte; die Bitten] Adverb

uprzejmieadverb
w sposób uprzejmy

die bitte [der Bitte; die Bitten] Adverb

wcaleadverb
…używany z przeczeniem „nie”, komunikujący, że jakiś stan nie dotyczy wspomnianego obiektu

łaskawie(grzecznościowy) jeśli łaska, z łaski swojej, uprzejmie
adverb

formal [formaler; am formalsten] Adjektiv

formalnyadjective
dotyczący formy

formalnyadjective
zgodny z pewnymi normami i przepisami, wymagany do utrzymania porządku

vergeben | verzeihen Verb

darowaćverb
przebaczyć

odpuszczaćverb
uwalniać od ciążącej winy lub obowiązku

podarowaćverb
dokonać przebaczenia

Kindermund tut Wahrheit kund

prawda przemawia ustami dzieci

es tut mir leid Interjection

przykro mi(dosłownie) wyraz współczucia wobec drugiego rozmówcy, zwykle w reakcji na jego nieszczęśliwe okoliczności
interjection

die Sünde verzeihen | vernichten Verb

gładzić(dawniej, dawny) zabijać, unicestwiać
verb

Entschuldigung | Verzeihung | entschuldigen Sie Interjection

przepraszaminterjection
uprzejme zwrócenie na siebie uwagi

die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut | die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut | lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut

niech nie wie lewica, co czyni prawicadobre czyny nie potrzebują rozgłosu