English-Hungarian dictionary »

visual pigment (rhodopsin, visual purple) meaning in Hungarian

EnglishHungarian
visual pigment (Rhodopsin, visual purple) [UK: ˈvɪʒ.u.əl ˈpɪɡ.mənt]
[US: ˈvɪʒ.u.əl ˈpɪɡ.mənt]

látópigment (Rhodopsinum)◼◼◼ főnév

látófesték (Rhodopsinum)

You can find it in:

EnglishHungarian