English-Hungarian dictionary »

verbs meaning in Hungarian

Showing results for verb
Search instead for verbs
EnglishHungarian
verb [verbs] noun
[UK: vɜːb]
[US: ˈvɝːb]

ige◼◼◼ főnév

cselekvést jelölő ige főnév

verb drill [UK: vɜːb drɪl]
[US: ˈvɝːb ˈdrɪl]

igeragozási gyakorlat

verb intransitive [UK: vɜːb ɪn.ˈtræn.sə.tɪv]
[US: ˈvɝːb ɪn.ˈtræn.sə.tɪv]

tárgyatlan ige

verb particle noun

igekötő főnév

verb phrase [verb phrases] noun

igei csoport főnév

igei frázis főnév

verb that takes preposition [UK: vɜːb ðæt teɪks ˌpre.pə.ˈzɪʃ.n̩]
[US: ˈvɝːb ˈðæt ˈteɪks pre.pə.ˈzɪʃ.n̩]

elöljáróval járó ige

verb transitive [UK: vɜːb ˈtræn.sə.tɪv]
[US: ˈvɝːb ˈtræn.sə.tɪv]

tárgyas ige◼◼◼

verbal adjective
[UK: ˈvɜːb.l̩]
[US: ˈvɝː.bl̩]

szóbeli◼◼◼ melléknév

verbális◼◼◼ melléknév

szó szerinti melléknév

betű szerinti melléknév

igei melléknév

verbal [verbals] noun
[UK: ˈvɜːb.l̩]
[US: ˈvɝː.bl̩]

igenév főnév

verbal mistake [UK: ˈvɜːb.l̩ mɪ.ˈsteɪk]
[US: ˈvɝː.bl̩ ˌmɪ.ˈsteɪk]

szóhiba

verbal noun noun
[UK: ˈvɜːb.l̩ naʊn]
[US: ˈvɝː.bl̩ ˈnaʊn]

igenév főnév

verbal sparring noun

szócsata főnév

verbalism [verbalisms] noun
[UK: ˈvɜː.bə.lɪzm]
[US: ˈvɜːr.bə.ˌlɪ.zəm]

szavakon nyargalás◼◼◻ főnév

szóbeliség főnév

verbalist noun
[UK: ˈvɜː.bə.lɪst]
[US: ˈvɜː.bə.lɪst]

verbalista◼◼◼ főnév

szavakhoz ragaszkodó főnév

szavakon nyargaló főnév

verbality noun
[UK: vɜːbˈalɪti]
[US: vɜːbˈælɪɾi]

szó szerinti értelem főnév

szószerintiség főnév

verbalization [verbalizations] noun
[UK: vˌɜːbəlaɪzˈeɪʃən]
[US: vˌɜːbəlᵻzˈeɪʃən]

igévé alakítás főnév

szavakba foglalás főnév

verbalize [verbalized, verbalized, verbalizing, verbalizes] verb
[UK: ˈvɜː.bə.laɪz]
[US: ˈvɝː.bə.ˌlaɪz]

szavakba önt◼◼◼ ige

kifejez◼◼◻ ige

szavakba foglal◼◻◻ ige

bőbeszédű ige

igévé alakít ige

verbally [UK: ˈvɜː.bə.li]
[US: vər.ˈbæ.li]

verbálisan◼◼◼ határozószó

élőszóban◼◻◻

szó szerint◼◻◻ határozószó

verbascum noun
[UK: vˈɜːbaskəm]
[US: vˈɜːbæskəm]

ökörfarkkóró (Verbascum)◼◼◼ főnév

verbatim [UK: vɜː.ˈbeɪ.tɪm]
[US: vər.ˈbeɪ.təm]

szó szerint◼◼◼ melléknév

szóról szóra◼◼◻ határozószó

jegyzőkönyv◼◻◻ főnév

betű szerint melléknév

12

You can find it in:

EnglishHungarian