English-Hungarian dictionary »

the catcher in the rye (jd salinger) meaning in Hungarian

EnglishHungarian
The Catcher in the Rye (JD Salinger) [UK: ðə ˈkæ.tʃə(r) ɪn ðə raɪ]
[US: ðə ˈkæ.tʃər ɪn ðə ˈraɪ]

Zabhegyező (JD Salinger)◼◼◼

You can find it in:

EnglishHungarian