English-Hungarian dictionary »

ten air kilometers meaning in Hungarian

EnglishHungarian
ten air kilometers [UK: ten eə(r) kə.ˈlɑː.mə.tərz]
[US: ˈten ˈer kə.ˈlɑː.mə.tərz]

légvonalban tíz kilométer

You can find it in:

EnglishHungarian