English-Hungarian dictionary »

tardiness meaning in Hungarian

EnglishHungarian
tardiness noun
[UK: ˈtɑː.dɪ.nəs]
[US: ˈtɑːr.di.nəs]

késés◼◼◼ főnév

pontatlanság◼◼◻ főnév

lassúság◼◼◻ főnév

lustaság◼◻◻ főnév

késedelmesség főnév

késői érés főnév

késői fejlődés főnév

lassú érés főnév

lassú fejlődés főnév

nehézkesség főnév

vonakodás főnév

vontatottság főnév

You can find it in:

EnglishHungarian