English-Hungarian dictionary »

take the shine out of something meaning in Hungarian

EnglishHungarian
take the shine out of something [UK: teɪk ðə ʃaɪn ˈaʊt əv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈteɪk ðə ˈʃaɪn ˈaʊt əv ˈsʌm.θɪŋ]

elhomályosít (vmit) ige

felülmúl (vmit) ige

frissességét elrontja (vmnek)

hatását elrontja (vmnek)

You can find it in:

EnglishHungarian