English-Hungarian dictionary »

subvert meaning in Hungarian

EnglishHungarian
subvert [subverted, subverted, subverting, subverts] verb
[UK: sʌb.ˈvɜːt]
[US: sʌb.ˈvɝːt]

felforgat◼◼◼ ige

subverter noun
[UK: sʌbˈvɜːtə ]
[US: səbˈvɜrtər ]

felforgató (átv)◼◼◼ főnév

a rendszer ellen irányuló felforgató tevékenység főnév

romboló főnév

You can find it in:

EnglishHungarian