English-Hungarian dictionary » shrunken meaning in Hungarian

EnglishHungarian
shrunken adjective
[UK: ˈʃrʌnkən]
[US: ˈʃrʌŋkən]

összezsugorodott◼◼◼ melléknév

összement◼◼◻ melléknév

összeaszott◼◼◻ melléknév

összeugrott melléknév

shrunken apple [UK: ˈʃrʌnkən ˈæp.l̩]
[US: ˈʃrʌŋkən ˈæp.l̩]

aszalt alma

phthisis bulbi (shrunken and atrophic globe) [UK: ˈθaɪ.sɪs]
[US: ˈθaɪ.sɪs]

szemsorvadás (phthisis bulbi)

You can find it in:

EnglishHungarian