English-Hungarian dictionary »

serve the purpose meaning in Hungarian

EnglishHungarian
serve the purpose [UK: sɜːv ðə ˈpɜː.pəs]
[US: ˈsɝːv ðə ˈpɝː.pəs]

megfelel a célnak◼◼◼

serve the purpose of [UK: sɜːv ðə ˈpɜː.pəs əv]
[US: ˈsɝːv ðə ˈpɝː.pəs əv]

azt a célt szolgálja, hogy …