English-Hungarian dictionary »

rustle something meaning in Hungarian

EnglishHungarian
rustle something verb
[UK: ˈrʌs.l̩ ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈrʌs.l̩ ˈsʌm.θɪŋ]

felhajt (vmit) ige

megszerez (vmit) ige

összeszed (vmit) ige

szerez (vmit) ige

You can find it in:

EnglishHungarian