English-Hungarian dictionary » ruptured meaning in Hungarian

EnglishHungarian
ruptured adjective
[UK: ˈrʌp.tʃəd]
[US: ˈrʌp.tʃərd]

megrepedt◼◼◼ melléknév

megszakadt melléknév

sérves melléknév

ruptured duck (insignia) noun
[UK: ˈrʌp.tʃəd dʌk]
[US: ˈrʌp.tʃərd ˈdək]

sas (USA címerében) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian