English-Hungarian dictionary » rote linie überschreiten meaning in Hungarian

EnglishHungarian
rote noun
[UK: rəʊt]
[US: roʊt]

megszokás◼◼◼ főnév

ismétlés főnév

by rote [UK: baɪ rəʊt]
[US: baɪ roʊt]

gépiesen melléknév

kívülről határozószó

learn by rote verb
[UK: lɜːn baɪ rəʊt]
[US: ˈlɝːn baɪ roʊt]

bemagol ige

You can find it in:

EnglishHungarian