English-Hungarian dictionary » predetermined meaning in Hungarian

EnglishHungarian
predetermined adjective
[UK: ˌpriː.dɪ.ˈtɜː.mɪnd]
[US: ˌpri.di.ˈtɝː.mənd]

előre meghatározott◼◼◼ melléknév

előre elrendelt◼◼◻ melléknév

előre kijelölt◼◻◻ melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian