English-Hungarian dictionary »

pen-friend meaning in Hungarian

EnglishHungarian
pen friend noun
[UK: pen ˈfrend]
[US: ˈpen ˈfrend]

levelezőtárs◼◼◼ főnév

pen-friend noun
[UK: pen ˈfrend]
[US: ˈpen ˈfrend]

levelezőpartner◼◼◼ főnév

levelezőtárs főnév

penfriend noun
[UK: ˈpen.frend]
[US: ˈpen.frend]

levelezőtárs◼◼◼ főnév

levelezőpartner◼◼◼ főnév

correspondence with a pen friend pal noun
[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒn.dəns wɪð ə pen ˈfrend pæl]
[US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːn.dəns wɪθ ə ˈpen ˈfrend ˈpæl]

levélbarátság főnév

female pen friend noun
[UK: ˈfiː.meɪl pen ˈfrend]
[US: ˈfiː.ˌmel ˈpen ˈfrend]

levelezőtársnő főnév

You can find it in:

EnglishHungarian