English-Hungarian dictionary »

nowhere on earth meaning in Hungarian

EnglishHungarian
nowhere on earth [UK: ˈnəʊ.weə(r) ɒn ɜːθ]
[US: ˈnoʊ.weə(r) ɑːn ˈɝːθ]

sehol a föld kerekségén

sehol a földön

sehol az égvilágon

You can find it in:

EnglishHungarian