English-Hungarian dictionary »

not at all (discarding a possibility) meaning in Hungarian

EnglishHungarian
not at all (discarding a possibility) conjunction interjection
[UK: nɒt ət ɔːl]
[US: ˈnɑːt ət ɔːl]

ugyan (lehetőség kizárása)◼◼◼ kötőszó indulatszó

You can find it in:

EnglishHungarian