English-Hungarian dictionary »

no matter where meaning in Hungarian

EnglishHungarian
no matter where pronoun adverb

akárhol◼◼◼ névmás határozószó

akárhova◼◼◻ névmás határozószó

You can find it in:

EnglishHungarian