English-Hungarian dictionary »

nach lage dinge meaning in Hungarian

Similar results:
English: natch, nash, nacre, nancy, narco
EnglishHungarian
lager [lagers] noun
[UK: ˈlɑː.ɡə(r)]
[US: ˈlɑː.ɡər]

világos◼◼◼ főnév

tábor◼◼◻ főnév

hadifogolytábor főnév

szekértábor főnév

világos sör (német) főnév

dinge [UK: dˈɪndʒ]
[US: dˈɪndʒ]

egész társaság hangulatára nyomasztólag hat

You can find it in:

EnglishHungarian