English-Hungarian dictionary »

moa meaning in Hungarian

EnglishHungarian
moa [moas] noun

moa (kihalt óriási madár)◼◼◼ főnév

Moabite noun

moabita◼◼◼ főnév

moan [moaned, moaned, moaning, moans] verb
[UK: məʊn]
[US: ˈmoʊn]

nyög◼◼◼ ige

nyöszörög◼◼◻ ige

nyögdécsel◼◼◻ ige

nyafog◼◼◻ ige

jajgat◼◼◻ ige

sóhajt◼◼◻ ige

siránkozik◼◼◻ ige

morog◼◼◻ ige

panaszkodik◼◼◻ ige

sóhajtozik◼◼◻ ige

kesereg◼◻◻ ige

óbégat◼◻◻ ige

zsémbel◼◻◻ ige

jajveszékel◼◻◻ ige

sopánkodik◼◻◻ ige

dörmög◼◻◻ ige

moan [moans] noun
[UK: məʊn]
[US: ˈmoʊn]

nyögés◼◼◼ főnév

nyöszörgés◼◼◻ főnév

sóhaj◼◼◻ főnév

nyögdécselés◼◻◻ főnév

morgolódás◼◻◻ főnév

dörmögés főnév

zsémbelés főnév

moan [UK: məʊn]
[US: ˈmoʊn]

nyögést hallat

nyögve elmond

siránkozva elpanaszol

moaner noun

nyafogó főnév

nyavalygó főnév

moanful adjective
[UK: ˈməʊnf(ə)l ]
[US: ˈmoʊnf(ə)l ]

siránkozó (ének) melléknév

moaning [UK: ˈməʊn.ɪŋ]
[US: ˈmoʊn.ɪŋ]

nyögés◼◼◼ főnév

panasz◼◼◼ főnév

nyögve◼◻◻ határozószó

kesergés◼◻◻ főnév

Moaning Minnie

panaszkodós ember

moat [moats] noun
[UK: məʊt]
[US: moʊt]

várárok◼◼◼ főnév

sáncárok◼◻◻ főnév

körülárkol főnév

moated adjective
[UK: ˈməʊ.tɪd]
[US: ˈmoʊ.tɪd]

körülárkolt◼◼◼ melléknév

12

You can find it in:

EnglishHungarian