English-Hungarian dictionary » maus meaning in Hungarian

EnglishHungarian
mausoleum noun
[UK: ˌmɔː.sə.ˈliːəm]
[US: ˌmɒ.sə.ˈliːəm]

mauzóleum◼◼◼ főnév

síremlék◼◻◻ főnév

mausoleum, mausolea noun
[UK: ˌmɔː.sə.ˈliːəm]
[US: ˌmɒ.sə.ˈliːəm]

kolumbárium főnév

mauzóleum főnév

síremlék főnév

Ilímaussite-(Ce) noun
[UK: ɪlímaussite ]
[US: ɪlímaussite ]

Ilímaussit-(Ce) (ásv) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian