English-Hungarian dictionary »

making meaning in Hungarian

EnglishHungarian
making noun
[UK: ˈmeɪk.ɪŋ]
[US: ˈmeɪk.ɪŋ]

készítés◼◼◼ főnév

gyártás◼◼◻ főnév

elkészítés◼◼◻ főnév

kivitelezés◼◻◻ főnév

making a mess noun
[UK: ˈmeɪk.ɪŋ ə mes]
[US: ˈmeɪk.ɪŋ ə ˈmes]

szemetelés főnév

making and breaking [UK: ˈmeɪk.ɪŋ ənd ˈbreɪkɪŋ]
[US: ˈmeɪk.ɪŋ ænd ˈbreɪkɪŋ]

megszakítás főnév

zárás és nyitás

making eyes noun

kacsintás főnév

making friends noun

barátkozás◼◼◼ főnév

making good noun

jóvátétel◼◼◼ főnév

helyrehozás főnév

making money noun

pénzkeresés◼◼◼ főnév

making of an excuse noun
[UK: ˈmeɪk.ɪŋ əv ən ɪk.ˈskjuːz]
[US: ˈmeɪk.ɪŋ əv ˈæn ɪk.ˈskjuːs]

igazolás főnév

making out noun

kibetűzés főnév

making out US noun

csókolódzás főnév

making use of noun
[UK: ˈmeɪk.ɪŋ ˈjuːs əv]
[US: ˈmeɪk.ɪŋ ˈjuːs əv]

értékesítés◼◼◼ főnév

making-of noun
[UK: ˈmeɪk.ɪŋ əv]
[US: ˈmeɪk.ɪŋ əv]

werkfilm főnév

making-up [UK: ˈmeɪk.ɪŋ ʌp]
[US: ˈmeɪk.ɪŋ ʌp]

odaillesztett darab

odailleszthető melléknév

makings [UK: ˈmeɪk.ɪŋz]
[US: ˈmeɪk.ɪŋz]

kellék◼◼◼ főnév

hozzávaló◼◼◻ főnév

adottságok◼◼◻ főnév

kereset◼◼◻ főnév

bevétel főnév

kellékek

nyereség főnév

basket-making noun
[UK: ˈbɑː.skɪt ˈmeɪk.ɪŋ]
[US: ˈbæ.skət ˈmeɪk.ɪŋ]

kosárfonás főnév

be in making [UK: bi ɪn ˈmeɪk.ɪŋ]
[US: bi ɪn ˈmeɪk.ɪŋ]

készülőben van

munkában van

be in the making [UK: bi ɪn ðə ˈmeɪk.ɪŋ]
[US: bi ɪn ðə ˈmeɪk.ɪŋ]

keletkezőben van

készülőben van

munkában van

be making a scene verb
[UK: bi ˈmeɪk.ɪŋ ə siːn]
[US: bi ˈmeɪk.ɪŋ ə ˈsiːn]

cirkuszol (átv) ige

be making off shore [UK: bi ˈmeɪk.ɪŋ ɒf ʃɔː(r)]
[US: bi ˈmeɪk.ɪŋ ˈɒf ˈʃɔːr]

kifut a nyílt tengerre (átv)

boiler-making [UK: ˈbɔɪ.lə(r) ˈmeɪk.ɪŋ]
[US: ˌbɔɪ.lər ˈmeɪk.ɪŋ]

kazánkészítés főnév

üstkészítő mesterség

boot-making noun
[UK: buːt ˈmeɪk.ɪŋ]
[US: ˈbuːt ˈmeɪk.ɪŋ]

cipőgyártás főnév

brickmaking noun
[UK: brˈɪkmeɪkɪŋ]
[US: brˈɪkmeɪkɪŋ]

téglagyártás főnév

cabinet-making noun
[UK: ˈkæ.bɪ.nət ˈmeɪk.ɪŋ]
[US: ˈkæ.bə.nət ˈmeɪk.ɪŋ]

műbútorasztalosság főnév

cringe-making (GB) [UK: krɪndʒ ˈmeɪk.ɪŋ]
[US: ˈkrɪndʒ ˈmeɪk.ɪŋ]

nagyon kínos

12

You can find it in:

EnglishHungarian