English-Hungarian dictionary »

maintain a negative attitude meaning in Hungarian

EnglishHungarian
maintain a negative attitude [UK: meɪn.ˈteɪn ə ˈne.ɡə.tɪv ˈæ.tɪ.tjuːd]
[US: men.ˈteɪn ə ˈne.ɡə.tɪv ˈæ.tə.ˌtuːd]

negatív állásponthoz ragaszkodik

tagadó állásponthoz ragaszkodik