English-Hungarian dictionary »

low beam meaning in Hungarian

EnglishHungarian
low beam [low beams] noun
[UK: ləʊ biːm]
[US: ˈloʊ ˈbiːm]

tompított fényszóró◼◼◼ főnév

low beam (US) [low beams] noun
[UK: ləʊ biːm]
[US: ˈloʊ ˈbiːm]

tompított fény◼◼◼ főnév

plow-beam noun
[UK: ˈplaʊ biːm]
[US: ˈplaʊ ˈbiːm]

ekegerendely főnév

You can find it in:

EnglishHungarian