English-Hungarian dictionary »

kto meaning in Hungarian

EnglishHungarian
blacktop [UK: ˈblæk.ˌtɑːp]
[US: ˈblæk.ˌtɑːp]

aszfalt◼◼◼ főnév

aszfaltút◼◼◻ főnév

aszfaltoz◼◻◻ ige

bitumen főnév

bitumenes út főnév

bitumenez ige

bucktooth [buckteeth] irregular noun
[UK: ˈbʌk.tuːθ ˈbʌk.tiːθ]
[US: ˈbʌk.tuːθ ˈbʌk.tiːθ]

kiálló fog◼◼◼ főnév

nyúlfog (dens protrusus)◼◼◼ főnév

cooktop noun
[UK: kˈʊktɒp]
[US: kˈʊktɑːp]

főzőlap◼◼◼ főnév

desktop [UK: ˈdesk.tɒp]
[US: ˈdesk.ˌtɑːp]

asztali◼◼◼ főnév melléknév

munkaasztal◼◻◻ főnév

desktop computer noun
[UK: ˈdesk.tɒp kəm.ˈpjuː.tə(r)]
[US: ˈdesk.ˌtɑːp kəm.ˈpjuː.tər]

asztali számítógép (nem hordozható)◼◼◼ főnév

desktop pc [UK: ˈdesk.tɒp ˌpiː.ˈsiː]
[US: ˈdesk.ˌtɑːp ˌpiː.ˈsiː]

nem hordozható számítógép

desktop publishing noun
[UK: ˈdesk.tɒp ˈpʌ.blɪʃ.ɪŋ]
[US: ˈdesk.ˌtɑːp ˈpʌ.blɪʃ.ɪŋ]

kiadványszerkesztés◼◼◼ főnév

elektronikus kiadványszerkesztés főnév

desktops [UK: ˈdesk.tɒpz]
[US: ˈdesk.ˌtɑːps]

munkaasztalok◼◼◼

holoplankton noun
[UK: hˈɒləplˌaŋktən]
[US: hˈɑːləplˌæŋktən]

nyíltvízi szabadon lebegő szervezetek főnév
biol

intrinsic faktor phrase

belső tényező kifejezés

limnoplankton noun
[UK: lˈɪmnəplˌaŋktən]
[US: lˈɪmnəplˌæŋktən]

belvízi plankton főnév

édesvízi plankton főnév

oct (Oktober) noun
[UK: ˈɒktəʊbə]
[US: ˈɑːktoʊbɚ]

okt (október)◼◼◼ főnév

paktong noun
[UK: pˈaktɒŋ]
[US: pˈæktɑːŋ]

kínaezüst főnév

pakfong főnév

újezüst főnév

phytoplankton [phytoplanktons] noun

fitoplankton◼◼◼ főnév

plankton [plankton] noun
[UK: ˈplæŋk.tən]
[US: ˈplæŋk.tən]

plankton◼◼◼ főnév

planktonic adjective
[UK: plæŋk.ˈtɑː.nɪk]
[US: plæŋk.ˈtɑː.nɪk]

planktonikus melléknév

tektology noun
[UK: tektˈɒlədʒi]
[US: tektˈɑːlədʒi]

tektológia főnév

ticktacktoe noun
[UK: ˈtɪktækˈtəʊ]
[US: ˈtɪktækˈtəʊ]

játék kockás papíron főnév

kockázás főnév

upper desktop noun
[UK: ˈʌ.pə(r) ˈdesk.tɒp]
[US: ˈʌ.pər ˈdesk.ˌtɑːp]

kocsifedélzet főnév

kocsitető főnév

worktop noun
[UK: ˈwɜːk.tɒp]
[US: ˈwɝːk.tɑːp]

alsó konyhaszekrény főnév

munkaasztal főnév

zooplankton [zooplanktons] noun
[UK: ˌzəʊəˈplæŋktən]
[US: ˌzəʊəˈplæŋktən]

állati plankton◼◼◼ főnév
áll

You can find it in:

EnglishHungarian