English-Hungarian dictionary »

it is pretty much the same thing meaning in Hungarian

EnglishHungarian
it is pretty much the same thing [UK: ɪt ɪz ˈprɪ.ti ˈmʌtʃ ðə seɪm ˈθɪŋ]
[US: ˈɪt ˈɪz ˈprɪ.ti ˈmʌtʃ ðə ˈseɪm ˈθɪŋ]

nagyjából mindegy

tulajdonképpen egyre megy

tulajdonképpen mindegy

You can find it in:

EnglishHungarian