English-Hungarian dictionary » ist nur mau meaning in Hungarian

Similar results:
English: ist, inst, int, is, ish
EnglishHungarian
nurd noun
[UK: nˈɜːd]
[US: nˈɜːd]

ellenszenves ember főnév

ellenszenves férfi főnév

görény főnév

hülye főnév

majom főnév

tuskó főnév

Maucherite noun
[UK: mˈɔːtʃərˌaɪt]
[US: mˈɔːtʃɚrˌaɪt]

Maucherit (ásv) főnév

-ist

-ista

You can find it in:

EnglishHungarian