English-Hungarian dictionary »

intimidation meaning in Hungarian

EnglishHungarian
intimidation [intimidations] noun
[UK: ɪn.ˌtɪ.mɪ.ˈdeɪʃ.n̩]
[US: ˌɪn.ˌtɪ.mə.ˈdeɪʃ.n̩]

megfélemlítés◼◼◼ főnév

fenyegetés◼◼◻ főnév

megijedés főnév

megijesztés főnév

intimidation of witness [UK: ɪn.ˌtɪ.mɪ.ˈdeɪʃ.n̩ əv ˈwɪt.nəs]
[US: ˌɪn.ˌtɪ.mə.ˈdeɪʃ.n̩ əv ˈwɪt.nəs]

tanú hamis vallomásra csábítása

tanú megfélemlítése

system of intimidation [UK: ˈsɪ.stəm əv ɪn.ˌtɪ.mɪ.ˈdeɪʃ.n̩]
[US: ˈsɪ.stəm əv ˌɪn.ˌtɪ.mə.ˈdeɪʃ.n̩]

megfélemlítési módszer

You can find it in:

EnglishHungarian