English-Hungarian dictionary »

inclinometer meaning in Hungarian

EnglishHungarian
inclinometer [inclinometers] noun
[UK: ˌɪn.klɪ.ˈnɒ.mɪ.tə]
[US: ˌɪn.klə.ˈnɑː.mɪ.tər]

dőlésmérő◼◼◼ főnév

hajó hajlásmérő főnév

rézsümérő műszer főnév

lateral inclinometer noun
[UK: ˈlæ.tə.rəl ˌɪn.klɪ.ˈnɒ.mɪ.tə]
[US: ˈlæ.tə.rəl ˌɪn.klə.ˈnɑː.mɪ.tər]

dőlésmutató főnév

You can find it in:

EnglishHungarian