English-Hungarian dictionary »

hobnob meaning in Hungarian

EnglishHungarian
hobnob [UK: ˈhɒb.nɒb]
[US: ˈhɑːb.ˌnɑːb]

bratyizik◼◼◼ ige

bratyizás◼◼◼ főnév

koccint◼◻◻ ige

hobnob with somebody [UK: ˈhɒb.nɒb wɪð ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈhɑːb.ˌnɑːb wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bratyizik vkvel

hob-and-nob (hob-a-nob, hobanob, hobnob) [UK: hɒb ənd nɒb]
[US: ˈhɑːb ænd ˈnɑːb]

barátságos ivás melléknév

ivás bizalmas viszonyban

meghitt ivás melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian