English-Hungarian dictionary »

griff meaning in Hungarian

EnglishHungarian
griff [griffs] noun
[UK: ˈɡrɪf]
[US: ˈɡrɪf]

külföldi ember főnév

griffin [griffins] noun
[UK: ˈɡrɪ.fɪn]
[US: ˈɡrɪ.ˌfɪn]

griffmadár◼◼◼ főnév

griffin; griffon; gryphon noun
[UK: ˈɡrɪ.fɪn ˈɡrɪ.fən ˈɡrɪ.fən]
[US: ˈɡrɪ.ˌfɪn ˈɡrɪ.fən ˈɡrɪ.fən]

griffmadár főnév

griffon [griffons] noun
[UK: ˈɡrɪ.fən]
[US: ˈɡrɪ.fən]

drótszőrű vadászkutya főnév

majompincsi◼◼◻ főnév

griffon vulture [griffon vultures] noun
[UK: ˈɡrɪ.fən ˈvʌl.tʃə(r)]
[US: ˈɡrɪ.fən ˈvʌl.tʃər]

fakó keselyű◼◼◼ főnév

gulyás keselyű főnév

hippogriff noun
[UK: hˈɪpəɡrˌɪf]
[US: hˈɪpəɡrˌɪf]

szárnyas ló (mese) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian