English-Hungarian dictionary »

gehe meaning in Hungarian

EnglishHungarian
gehenna noun
[UK: ɡɪ.ˈhe.nə]
[US: ɡɪ.ˈhe.nə]

gyehenna◼◼◼ főnév

pokol◼◻◻ főnév

bridgehead [bridgeheads] noun
[UK: ˈbrɪdʒ.hed]
[US: ˈbrɪʤ.ˌhed]

hídfő◼◼◼ főnév

largehead hairtail (beltfish) noun
[UK: lˈɑːdʒhed hˈeəteɪl]
[US: lˈɑːrdʒhed hˈerɾeɪl]

ezüstös sertefarkúhal (Trichiurus lepturus) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian