English-Hungarian dictionary »

folio meaning in Hungarian

EnglishHungarian
folio [folios] noun
[UK: ˈfəʊ.lɪəʊ]
[US: ˈfoʊ.lɪo.ʊ]

fóliáns◼◼◼főnév

ívlapfőnév

foliole noun
[UK: fˈəʊlɪˌəʊl]
[US: fˈoʊlɪˌoʊl]

összetett levél levélkéjefőnév
növ

foliose adjective
[UK: fˈəʊlɪˌəʊs]
[US: fˈoʊlɪˌoʊs]

levelesmelléknév

levélszerűmelléknév

lombosmelléknév

folious adjective
[UK: fˈəʊlɪəs]
[US: fˈoʊlɪəs]

levelesmelléknév

pikkelyesmelléknév

capillifolious adjective
[UK: kˌapɪlɪfˈəʊlɪəs]
[US: kˌæpɪlɪfˈoʊlɪəs]

hajszállevelűmelléknév
növ

crispifolious adjective
[UK: krˌɪspɪfˈəʊlɪəs]
[US: krˌɪspɪfˈoʊlɪəs]

fodros levelűmelléknév
növ

fol (folio) [UK: ˈfəʊ.lɪəʊ]
[US: ˈfoʊ.lɪo.ʊ]

ívrétű papiros

fv (folio verso)

lap hátsó oldalán

minister without portfolio [UK: ˈmɪ.nɪ.stə(r) wɪð.ˈaʊt pɔːt.ˈfəʊ.lɪəʊ]
[US: ˈmɪ.nə.stər wɪð.ˈaʊt pɔːrtˈfo.liˌo.ʊ]

tárca nélküli miniszter◼◼◼

obtusifolious adjective
[UK: ɒbtjˌuːsɪfˈəʊlɪəs]
[US: əbtˌuːsɪfˈoʊlɪəs]

tompa levelűmelléknév
növ

parvifolious [UK: pˌɑːvɪfˈəʊlɪəs]
[US: pˌɑːrvɪfˈoʊlɪəs]

kis levelűnöv

portfolio [portfolios] noun
[UK: pɔːt.ˈfəʊ.lɪəʊ]
[US: pɔːrtˈfo.liˌo.ʊ]

portfólió◼◼◼főnév

mappa◼◼◻főnév

aktatáska◼◻◻főnév

irattartó◼◻◻főnév

miniszteri tárca◼◻◻főnév

irattáskafőnév

irattárcafőnév

rotundifolious adjective
[UK: rˌɒtəndɪfˈəʊlɪəs]
[US: rˌɑːtəndɪfˈoʊlɪəs]

kerek levelűmelléknév
növ

septifolious adjective
[UK: sˌeptɪfˈəʊlɪəs]
[US: sˌeptɪfˈoʊlɪəs]

hétlevelűmelléknév
növ

sparsifolious adjective
[UK: spˌɑːsɪfˈəʊlɪəs]
[US: spˌɑːrsɪfˈoʊlɪəs]

ritka levelűmelléknév
növ

tenuifolious adjective
[UK: tˌenjuːɪfˈəʊlɪəs]
[US: tˌenuːɪfˈoʊlɪəs]

apró levelűmelléknév
növ