English-Hungarian dictionary »

familie meaning in Hungarian

EnglishHungarian
families [UK: ˈfæ.mə.lɪz]
[US: ˈfæ.mə.liz]

családok

families supplied daily [UK: ˈfæ.mə.lɪz sə.ˈplaɪd ˈdeɪ.li]
[US: ˈfæ.mə.liz sə.ˈplaɪd ˈdeɪ.li]

rendelések naponta házhozszállítva

happy families [UK: ˈhæp.i ˈfæ.mə.lɪz]
[US: ˈhæp.i ˈfæ.mə.liz]

kártyával játszott társasjáték

You can find it in:

EnglishHungarian