English-Hungarian dictionary »

fall on evil days meaning in Hungarian

EnglishHungarian
fall on evil days [UK: fɔːl ɒn ˈiːv.l̩ deɪz]
[US: ˈfɑːl ɑːn ˈiːv.l̩ ˈdeɪz]

nehéz napokra virrad

nyomorba jut

rossz sorba jut

rossz sorsra jut

szűkös viszonyok közé kerül

You can find it in:

EnglishHungarian