English-Hungarian dictionary » evolutive meaning in Hungarian

EnglishHungarian
evolutive adjective
[UK: ˈiː.və.luː.tɪv]
[US: ˈe.və.luː.tɪv]

elősegítő melléknév

fejlődéses melléknév

fejlődéssel kapcsolatos melléknév

fejlődést előmozdító melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian