English-Hungarian dictionary »

du kannst mich mal gern meaning in Hungarian

EnglishHungarian
duad noun
[UK: djˈuːad]
[US: dˈuːæd]

egy pár (vmből) főnév

mal [mals] noun

epilepsziás roham◼◼◼ főnév

Mich (Michigan) noun
[UK: ˈmɪ.ʃɪ.ɡən]
[US: ˈmɪ.ʃɪ.ɡən]

Michigan◼◼◼ főnév
US

petit mal noun
[UK: ˌpe.ti ˈbʊəʒ.wɑː ˈmæl]
[US: ˈpe.ti ˈmæl]

egyfajta epilepszia főnév

You can find it in:

EnglishHungarian